27 de noviembre de 2008

Hatta rittoru no namida (1 litro de lagrimas) - Only Human

*Kanashimino
Mokowo kishini
Howhow emiga
Aruto yuhuyo

*Kanashimino
Mokowo kishini
Howhow emiga
Aruto yuhuyo

Kadori tsuku
Sonossa kiniwa
Naniga vokurawo
Maateru

Nikelu kamella naku

Youmeo uttameni
Ssakini detaha tzusa tooi
Natsuno anohi

**
Ashite sae nie tanara
Kame ikimo naikedo
Nakare nisakha laotsude no yohoni ...
Imawa maehe susume

Kuru shimino
Stsukita vashoni
Shiawaseka
Matsuto yuhuyo
Mokuwa matto
Sagashite iru

Kitsetsu hasileno
Imawari
Kokushi nigiri shine asaiwo mateva

Akai sune atoni NAMIDA kirari ochiru
Kotoku nimo nale tanara
Tsukia kali kayoliñi
HaneNa kitsuva sateho tettato
Mohotto maee susume

**
Amaku moka khile tanara
Munetha michi kagayaku
Yamita kega
Osehete kureru
Tsuyoi tsuyoi hikari
Tsuyoku maee tsusume

No hay comentarios: